Zakończona ewaaluacja
Dodane przez iiwoonaa dnia 19 grudzień 2013 20:58


Nasza szkoła została poddana pod Ewaluację Całościową w dniach 28-10-2013 - 30-11-2013 przeprowadzoną przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Barbara Gancarczyk, Halina Musiał.

Badaniem objęto 67 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 57 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 13 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z Dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, Szkoły i analizę dokumentacji.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Raport jest do wglądu na stronie Nadzoru Pedagogicznego.
kliknij tu by przeczytać raport